semaja

[sastera lama] (se)memangnya, sesungguhnya, sahaja, tentu:
jikalau terhunus keris panjangnya itu, ~ berterjunlah segala raja di peseban ini.

berkongsi