igap

[Kelantan], igat [Terengganu] tangkap;

= rigap, rigat.

berkongsi