igal II

[Arab] sejenis ikatan yang dipakai di kepala oleh orang laki-laki Arab (diikat di atas kain penutup kepala supaya tidak jatuh):
dia memakai ~ yang dibelinya di Mekah.

berkongsi