iatrogenik

(Perubatan) disebabkan sesuatu perawatan perubatan atau pembedahan (berkenaan (dengan) penyakit, kemudaratan dan sebagainya):
gejala ~.

berkongsi