hoh

[kata seru] kata untuk menyatakan rasa terkejut dan lain-lain;

ho.

berkongsi