hogoh

[Perak];

terhogoh-hogoh
1. tergoyang-goyang (kayu dan lain-lain);

2. [Kelantan] termengah-mengah (kerana penat, terlalu kuat bekerja, dan lain-lain).

berkongsi