hitung

perihal membuat kira-kira (membahagi, mencampur, mendarab, dan lain-lain);
ilmu ~ ilmu hisab;
~ panjang pukul rata, rata-rata;

berhitung
1. membuat kira-kira (seperti mencampur, menjumlah, dan lain-lain), berkira-kira:
apa benar sukarnya berniaga, asal pandai membeli dan menjual, dan pandai ~ sedikit;
~ kepala
mencongak, mengira;

2. [Minangkabau] memeriksa untung rugi (perniagaan dan lain-lain);

menghitung
1. mengira berapa jumlahnya (pendapatannya, keuntungannya, dan lain-lain), membilang (berapa banyaknya):
menanti abang lambatnya datang duduk menanti ~ bulan;

2. menentukan atau menetapkan berdasarkan sesuatu (cara, kaedah, dan lain-lain):
bayarannya dihitung mulai bulan ini;
dia ~ harga barang-barang import dari Jepun itu dengan wang ringgit Malaysia;

3. menganggap (memandang) sebagai:
kalau dihitung dari segi agama suaminya memang diharuskan beristeri lagi;
makanan yang kita makan itu dihitung masih belum sempurna jika tidak bersih;
bagai ~ bulu kambing (peribahasa) mengerjakan sesuatu yang sia-sia;

menghitungi mengira berkali-kali, menghitung banyak benda;

menghitungkan menghitung untuk:
dia tidak mahu ~ aku telur itu;

memperhitungkan
1. mengira-ngira berapa banyak atau jumlahnya (wang dan lain-lain):
perlu sekali diperhitungkan jumlah bakal pengundi menjelang pilihan raya;

2. menyelesaikan (hutang dan lain-lain) dengan membuat perkiraan:
hutangmu itu akan diperhitungkan dengan gajimu;

3. mengingat (memikir akan, memberi perhatian akan):
soal nama tidak perlu diperhitungkan, yang penting ialah perjuangan parti;

4. mempedulikan, mengendahkan:
petualang-petualang politik menggilakan kuasa dengan tidak ~ kepentingan nasional;

5. merundingkan sesuatu dengan teliti, mempertimbangkan:
senang-senang dia membuat sesuatu keputusan tanpa ~ buruk baiknya;

terhitung
1. telah (sudah) dihitung (dikira);

2. dapat atau boleh dikira, terbilang, terkira:
orang yang menonton pertunjukan kesenian di Stadium Negara tidak ~ banyaknya;

3. tergolong dalam hitungan, termasuk dalam perkiraan:
dia menjadi seorang saudagar yang ~ kaya-raya;

hitungan
1. hasil daripada menghitung (mengira):
saya belum dapat mengesahkan ~mu;

2. perkara (soal dan lain-lain) yang perlu dikira (seperti ilmu hisab, masalah, dan lain-lain);
~ angka-angka [Indonesia] mengira dengan angka-angka saja;
~ kepala [Indonesia] pekerjaan mengira dalam kepala (mencongak);
~ soal(an) [Indonesia] perkara berhitung yang difahamkan dari kalimat-kalimat atau cerita (masalah);

3. = perhitungan pertimbangan, fikiran, pendapat:
sudah putus sahaja ~ engkau akan kahwin dengan Marah Adil, dan terus perkahwinan dilangsungkan;

perhitungan perihal menghitung (mengira-ngira, mempertimbangkan, dan lain-lain), pertimbangan, perkiraan:
menurut ~ itu aku mendapat 1000 ringgit keuntungan;
pada ~ sekarang satu keruh itu lebih kurang dua batu setengah jaraknya;
memberi malu anak gadis orang tidak baik pada ~ kanda;
bila dia telah menjalani hukumannya dia akan membuat ~ dengan orang yang telah menyebabkan dia masuk penjara;

penghitungan perbuatan menghitung;

penghitung
1. alat untuk menghitung;

2. orang yang menghitung.

berkongsi