hipermetropia

keadaan apabila seseorang tidak dapat melihat objek dekat dengan terang, rabun dekat.

berkongsi