hiperbola II

(Linguistik) ungkapan (penyataan dan sebagainya) kiasan yang berlebih-lebihan atau dibesar-besarkan untuk memperoleh kesan tertentu dan tidak bertujuan ditafsirkan secara harfiah, misalnya askar raja itu berlaksa-laksa banyaknya.

berkongsi