hiperbola

(Matematik) garis lengkung yang terbentuk apabila kon dipotong oleh satah (di mana sahaja kecuali di bahagian tengah).

berkongsi