hidrofobik

1. (Kimia) berkenaan bahan yang tidak menyerap air;

2. (Perubatan) berkenaan penyakit gerun atau benci terhadap air.

berkongsi