hidrofobia

(Perubatan)

1. penyakit anjing gila;

2. penyakit gerun atau benci terhadap air.

berkongsi