heroisme

keberanian membela keadilan atau kebenaran:
perang menjadi tempat berkumpulnya mitos dan ~;

herot (hrot) tidak lurus atau tegak benar, benyot, mencong:
ibuku ketawa riang hingga ~ bibir mulutnya;
~-benyot
= ~-berot terlalu herot;

mengherotkan menjadikan herot, membenyotkan, memencongkan:
garisan yang dilukisnya diherotkan sedikit;
suaranya keras mengejut menyebabkan Timah ~ bibirnya;

mengherot-herotkan menyebabkan herot beberapa kali atau banyak kali;

terherot-herot menjadi herot-berot, terbenyot-benyot, termencong-mencong:
kaca itu membuat rupanya kelihatan ~;

herotan
1. sesuatu yang tidak tepat, kecacatan:
ilmu pengetahuan mereka begitu bebas daripada ~ yang disebabkan oleh pengaruh sosial;

2. (Komputer) perubahan rupa bentuk pada gelombang isyarat penerima berbanding dengan isyarat asal.

berkongsi