heroin II

narkotik yang sangat mengetagihkan yang dihasilkan daripada morfina.

berkongsi