harkat

1. harga, mutu, nilai, taraf, darjat (kemuliaan dan lain-lain);

2. gerak(an), kekuatan, tenaga.

berkongsi