harfiah

[Arab]

1. perkataan demi perkataan (berkenaan (dengan) terjemahan dan sebagainya):
teks itu diterjemahkan secara ~;

2. makna tersurat atau selapis yang dapat difahami secara mudah dan jelas (daripada sesuatu tulisan), literal;

keharfiahan perihal harfiah.

berkongsi