genting I

1. kecil (sempit) di tengah-tengah:
pinggangnya ~;

2. = ~ tanah tanah yang sempit antara benua dan semenanjung dan lain-lain;

3. = ~ bukit jalan di celah bukit:
Kabul ada jalan raya melalui ~ Khyber yang menghubungkan bandar itu dengan Peshawar;

4. sudah halus hingga hampir putus (tali dan lain-lain);

5. tegang, berbahaya (mungkin akan pecah perang dan lain-lain), meruncing:
perhubungan antara kedua-dua negara itu ~;
~ menanti putus, biang menanti tembuk
(peribahasa) [Minangkabau] perkara yang hampir selesai;
~ putus, biang tembuk (peribahasa) [Minangkabau] perkara yang telah putus dan tidak dapat diubah lagi;

menggenting
1. menjadi genting (kecil atau sempit di tengah-tengah);

2. menjadi genting (tegang), menegang:
perhubungan mereka semakin ~;

menggentingkan
1. menyebabkan genting (kecil atau sempit di tengah-tengah);

2. menyebabkan genting (tegang), menegangkan;

kegentingan perihal atau keadaan genting, ketegangan;

pergentingan tempat yang genting, genting;
manahan jerat di ~ (peribahasa) mencari keuntungan daripada kesukaran orang;

penggentingan perihal atau perbuatan menggentingkan.

berkongsi