genotip

(Biologi)

1. komposisi ciri genetik yang menentukan struktur dan fungsi sesuatu organisma;

2. kumpulan organisma yang mempunyai komposisi genetik yang sama.

berkongsi