genre

kategori atau jenis karya sastera atau seni yang dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk, atau kandungan tertentu:
~ sastera yang paling digemari ialah puisi, dengan mutu dan kecemerlangan yang dapat kita ungkapkan melalui persembahan teater atau yang lain.

berkongsi