genosid

pembunuhan (penghapusan) secara sengaja sesuatu bangsa atau kaum.

berkongsi