Genesis II

versi pertama Kitab Perjanjian Lama (Wasiat Lama) yang menghuraikan kejadian dunia.

berkongsi