genetik

(Biologi)

1. kajian tentang keturunan (baka), dan cara individu mewarisi sesuatu ciri (sifat), dan memindahkan ciri tersebut daripada satu generasi kepada generasi lain melalui gen;

2. berkenaan pembiakan, kelahiran, atau asal usul sesuatu.

berkongsi