genesis I

titik permulaan atau asal usul sesuatu (idea, tamadun, dan lain-lain):
~ tentang kategori asas manusia dalam pemikiran.

berkongsi