generator

alat yang mengeluarkan tenaga elektrik (gas dan lain-lain).

berkongsi