generatif

1. dapat menghasilkan sesuatu:
kebolehan menggunakan pengetahuan ~ ini membolehkan pakar mengemukakan hipotesisnya tentang penyakit itu;

2. berkaitan dengan pembiakan:
sel ~.

berkongsi