generasi

1. kumpulan individu yang lahir pada waktu yang lebih kurang sama, angkatan:
perbuatannya itu akan menjadi teladan kepada ~ yang akan datang;
kalaulah begini keadaannya dalam dua atau tiga ~ lagi pun bangsa kita akan tetap mundur;
~ baru
angkatan baru;

2. tahap atau peringkat kemajuan atau perkembangan:
dengan kemajuan besar-besaran, kita telah melalui empat ~ komputer.

berkongsi