gencat

1. macat, terhalang, terhenti (kemajuan, pekerjaan, dan lain-lain);

2. bantut, kerdil (pokok, orang, dan lain-lain);

menggencat menghentikan, membantuntukan;
~ senjata menghentikan?tembak-menembak;

menggencatkan menyebabkan tergencat:
sistem pertanian tradisional hanya akan ~ usaha petani untuk menambahkan pendapatan mereka;

tergencat terhenti, terbantut:
kalau pokok itu dianjak, tidak dapat tiada ia akan ~ dan layu;

gencatan;
~ senjata (perang) keadaan berhenti bertempur, keadaan terhentinya atau persetujuan menghentikan pertempuran atau tembak-menembak, peletakan senjata.

berkongsi