gencel

unting-unting, rambu-rambu (pada pakaian kebesaran dan lain-lain);
se~ tali seutas tali.

berkongsi