gempak

[bahasa percakapan] cepat tersentuh atau melatah terhadap sesuatu (berita, peristiwa, dan lain-lain).

berkongsi