gempal

gemuk sedang (berkenaan (dengan) tubuh), padat berisi:
tubuhnya ~ dan berdaging pejal.

berkongsi