gelebah

[sastera lama] sedih, duka, gelisah;

= gelabah.

berkongsi