gelebak

menggelebak bunyi seperti bunyi nyiur gugur (buku jatuh dan sebagainya).

berkongsi