gelar I

= gelaran
1. panggilan (sebutan) seperti Tengku (Raja, Tun, Datuk, dan lain-lain);
~ kehormat gelar yang diberi kerana jasa seseorang;

2. nama julukan (yang ada hubungannya dengan sifat atau keadaan seseorang dan lain-lain, seperti si bopeng, si bahlul, si kedekut, dan lain-lain);

bergelar memakai gelar:
orang yang dipanggil Sutan itu sebenarnya ~ Sutan Bagindaseraya;

menggelar, menggelari memberi gelar, memberi nama julukan dan lain-lain:
kalau Sultan ~ orang, maka baginda diadap orang seperti adat utusan datang.

berkongsi