gelap

1. tidak terdapat cahaya, kelam, tidak terang:
hari mulai ~ lebih kurang pada pukul tujuh malam;
keadaan di tempat itu ~;

2. tidak jelas atau belum jelas (berkenaan (dengan) sesuatu hal, perkara, kedudukan, dan lain-lain):
hal itu masih ~ bagi saya;
(masih) dalam ~
(masih) belum faham benar atau tahu dengan jelas akan sesuatu;

3. tidak cerah (berkenaan (dengan) kehidupan atau masa depan seseorang dan sebagainya), menghadapi kesulitan;

4. (secara) haram, (secara) tidak sah, (secara) rahsia;
barang ~ barang yang diimport (dijual dan lain-lain) secara gelap;
mata-mata ~ ampama (pengintip rahsia, polis rahsia);
pasar ~ tempat berjual beli barang-barang haram (yang ditegah oleh kerajaan);
~ buta = ~ -guguk = ~ -gelita = ~-gelemat = ~-katup = ~-pekat sangat gelap;
~ fikiran = ~ mata
a) tidak dapat berfikir lagi kerana marah dan sebagainya (sehingga mengamuk, memukul, dan sebagainya);
b) pitam:
dia dibawa ke hospital setelah dia berasa ~ mata; ~ hati sukar (tidak mudah) belajar;

bergelap berada dalam gelap (tidak memakai lampu):
pada malam hari peraturan ~ dijalankan;

bergelap-gelap tidak dengan terus terang;

menggelap
1. menjadi gelap;

2. lenyap, melenyapkan diri;

3. menjadi gelap mata;

menggelapkan
1. menjadikan gelap, menjadikan tidak diterangi cahaya (dengan mematikan lampu dan lain-lain):
jangan digelapkan bilik ini kerana saya hendak membaca lagi;

2. menyebabkan tidak cerah (masa depan seseorang dan lain-lain), menyulitkan, menyusahkan:
kata-kata itu benar-benar ~ masa depan keluarganya;

3. menghilangkan atau mencuri (barang yang diamanahkan orang dan lain-lain):
ia telah ~ wang kesatuan;

4. menyembunyikan, menghalangi (tersebarnya berita dan lain-lain):
pihak penjajah telah ~ pengiriman berita;

kegelapan
1. perihal gelap, keadaan gelap:
ia keluar dari rumahnya dalam ~ malam;
suasana politik dunia sekarang masih dalam ~;

2. berada dalam gelap:
kalau tidak cepat pulang tentu ~ di tengah jalan;

3. menjadi gelap mata;

kegelap-gelapan
1. agak gelap;

2. menjadi gelap mata;

penggelapan perihal atau perbuatan menggelapkan (barang, berita, dan lain-lain):
orang yang terlibat dalam ~ barang-barang kerajaan telah ditangkap.

berkongsi