gelar II

[Jawa];

menggelar membentangkan, menghamparkan (tikar dan lain-lain).

berkongsi