gegas III

[Kelantan];

menggegas mengerat bulu (sayap ayam dan lain-lain) supaya tidak boleh terbang.

berkongsi