gegas II

penutup lubang peraka (pada kapal dan lain-lain), bari.

berkongsi