gegas IV

(Kejuruteraan) sambungan (kayu dan lain-lain):
juru~;

bergegas bersambung dengan gigi penyambung.

berkongsi