gedik

[bahasa percakapan] = tergedik-gedik lincah (berkenaan (dengan) gadis);

bergedik-gedik bergerak-gerak, terketar-ketar;

menggedik-gedikkan menggerak-gerakkan (bahagian badan seperti kaki dan lain-lain sewaktu mengelamun);

kegedikan keadaan (sifat) gedik:
~ tubuh badannya yang montok.

berkongsi