jua

1. hanya, tidak lain daripada, sahaja:
walau macam mana sekalipun, kita ~ yang kalah;

2. kata untuk memperkuat perkataan yang mendahuluinya:
Zaini tunduk dan tidak berkata sepatah ~ pun;

= juga.

berkongsi