gedoboh

longgar dan besar (baju dan lain-lain).

berkongsi