gebeng II

[Kelantan] besar (lebar) daripada biasa;
dayung ~ dayung yang daunnya (papan lebar) dipakukan pada batangnya.

berkongsi