gebeng I

perahu ~ perahu yang mempunyai bilik yang kecil.

berkongsi