gaul

campur, baur, kacau;

bergaul
1. bercampur (dengan), beraduk;

2. berkenalan, berbaik-baik, dan bercampur dengan orang lain, berkawan, bersahabat:
begitulah aku ~ dan bermain dengan kawan-kawanku;
kau harus ~ dengan rakyat supaya mengetahui bagaimana membimbing mereka;

menggaul mengaduk, mencampur:
tanah itu mestilah digaul dengan baja;

menggauli, mempergauli mencampuri, berkawan secara mesra dengan:
yang digauli Juriah orang muda-muda belaka;

menggaulkan mencampurkan:
kapur perekat dibuat dengan ~ kapur mati, pasir dan air;

pergaulan perihal bergaul, percampuran (persahabatan dan lain-lain):
~nya di sekolah disukai oleh guru besar;
~ hidup
perihal hidup bergaul, kemasyarakatan.

berkongsi