gauk

1. burung gagak;

2. bunyi gagak;

menggauk berbunyi seperti bunyi gagak.

berkongsi