GATT

akronim bagi General Agreement on Tariffs and Trade (Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan).

berkongsi