gatra

[Indonesia] kata atau kumpulan kata yang merupakan kesatuan dalam ayat.

berkongsi