ganda III

[Jakarta]

1. lawan (yang tidak sepadan);

2. berani melawan (meskipun lawan yang lebih kuat dan lain-lain).

berkongsi