ganda II

[sastera lama] bau (yang harum), bau-bauan.

berkongsi