gandal

= gandalan, penggandal halangan, rintangan.

berkongsi